Skip to main content

ภาษา

Verification Exercise

การระบุตัวตน

เป้าหมายของการระบุตัวตนด้านอัตลักษณ์ และการอัพเดตข้อมูลของผู้ลี้ภัยพม่าที่อาศัยอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยนั้นคือทางออกที่ยั่งยืน และทำให้การประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้วยการสนับสนุนจากผู้บริจาคจึงทำให้ผู้ลี้ภัยชาวพม่าจำนวน 110,000 คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถได้รับบัตรระบุตัวตนที่ถูกบันทึกข้อมูลอัตลักษณ์ของตนได้

 

การจดทะเบียนเกิด

สัญชาตินั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคลและรัฐซึ่งจะปกป้องสิทธิของบุคคล และป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านั้นไร้สัญชาติ UNHCR ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กที่เกิดในค่ายผู้ลี้ภัยหรือที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ลี้ภัยจากประเทศเมียนมาร์ได้รับการลงทะเบียนเกิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ฉบับแก้ไข โดยตั้งแต่ปีพ.ศ 2553 มีเด็กจำนวนมากกว่า 11,000 คนได้รับใบรับรองการเกิด

ในปีพ.ศ. 2557 UNHCR ได้ช่วยเด็กผู้ลี้ภัยจำนวน 3,391 คนที่อาศัยในค่ายผู้ลี้ภัย 9 ค่าย ให้ได้รับเอกสารรับรองการเกิดซึ่งจะช่วยให้เด็กผู้ลี้ภัยได้รับสัญชาติและเข้าถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการจ้างงานในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องพวกเขาจากการแต่งงานก่อนวัยอันควร และการค้ามนุษย์อีกด้วย

การคุ้มครองเด็ก

เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ลี้ภัยในค่ายนั้นเป็นเด็ก โดยส่วนมากถูกพรากจากครอบครัว และต้องอาศัยโดยลำพัง และอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกแสวงหาผลประโยชน์ ในปีพ.ศ. 2557 การบริจาคอย่างต่อเนื่องของท่านได้ช่วยให้เด็กผู้ลี้ภัยกว่า 4,000 คนที่ปราศจากพ่อแม่ได้รับความคุ้มครอง กิจกรรมโครงการคุ้มครองเด็กนั้นได้ช่วยสนับสนุนการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และช่วยดูแลสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขา

โครงการเพื่อมนุษยธรรมสำหรับผู้ลี้ภัยหญิงโดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้หญิงที่อยู่ในความเสี่ยง

หยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง

ความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็กผู้หญิงนั้นถือเป็นหนึ่งในการละเมิดสิทธิทางมนุษยชนที่รุนแรงที่สุด UNHCR จัดกิจกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศในค่ายผู้ลี้ภัย รวมถึงการพูดคุยถึงมุมมองทางเพศที่เข้าร่วมโดยกลุ่มผู้ชาย และผู้หญิง นอกเหนือจากนั้น UNHCR ได้ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศ เพื่อให้พวกเขาได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมจำนวน 148 คน

ชุดอนามัย

ชุดอนามัย คือ การบริการขั้นพื้นฐานที่สำคัญของ UNHCR สำหรับผู้ลี้ภัยหญิงในค่ายผู้ลี้ภัยทั้ง 9 ค่ายเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ และการเจ็บป่วยจากสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และจากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของท่าน ทำให้เราสามารถมอบชุดอนามัยได้ทั้งหมด 36,000 ชุดในปีพ.ศ. 2557

โครงการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมสำหรับผู้พิการ และผู้รอดชีวิตจากกับระเบิด
 
“การให้บริการเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานทำให้ผู้ลี้ภัย 443 คนได้รับอวัยวะเทียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อคืนความหวัง และช่วยให้พวกเขาสามารถมีชีวิตที่ปลอดภัย และใช้ชีวิตได้ตามปกติ”

 

  • 276 คนได้รับการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องจากโครงการฟื้นฟูทางกายภาพและห้องเรียนพิเศษเพื่อช่วยเด็กพิการให้ร่างกายแข็งแรง และพัฒนาในด้านจิตใจ
  • พัฒนาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงด้านต่างๆของผู้พิการ: ได้มีการปรับปรุงบ้านเรือน 26 หลัง และสถานที่สาธารณะ เช่น ทางเดิน โถชำระ เพื่อรอบรังกับความต้องการเฉพาะด้านของผู้พิการ
  • การพึ่งพาตนเอง: ในปีพ.ศ. 2557 ผู้พิการ 68 คนได้รับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่างๆเช่นการทำเกษตรกรรม การซ่อมอุปกรณ์และการสร้างกลุ่มส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง

 

“ฉันได้สูญเสียแขนและขาทั้งสองข้าง เนื่องจากติดกับระเบิด และเกือบยอมแพ้ แต่โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากการอบรมเลี้ยงหมู เลยรู้สึกมีความหวังอีกครั้ง”

เทล เทล ผู้ลี้ภัยผู้พิการ กล่าว ที่ค่ายผู้ลี้ภัยแม่หละ

 

โครงการเพื่อมนุษยธรรมสำหรับผู้สูงอายุ

การคืนครอบครัวที่พลัดพราก

 

UNHCR เชื่อว่า 1 ครอบครัวที่ถูกพรากจากสงครามก็มากเกินไป  UNHCR ช่วยคืนครอบครัวที่ถูกพลัดพรากให้ได้พบหน้ากันอีกครั้ง เพื่อให้พวกเขาสามารถเริ่มชีวิตใหม่ด้วยกันที่ค่ายผู้ลี้ภัย หรือตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ประเทศที่ 3 ผ่านโครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ หรือกิจกรรมคืนครอบครัว UNHCR ได้ช่วยระบุสถานะผู้ลี้ภัยสำหรับหลายพันคนที่ไม่มีเชื่อมโยงกับผู้ลี้ภัยที่ได้รับการลงทะเบียนที่ได้รับการตั้งถิ่นฐานใหม่หรืออยู่ในกระบวนการพิจารณา ให้ได้รับการพิจารณาตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 เพื่อคืนครอบครัว 

เรื่องราวของเงินบริจาคอื่นๆ

โครงการฝึกอาชีพ

โครงการฝึกอาชีพ

จากการสนับสนุนของท่าน UNHCR สามารถให้การสนับสนุนโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ลี้ภัยจำนวน 706 คนเพื่อช่วยฝึกฝนให้พวกเขามีทักษะในการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ เช่น ทำผม ทำอาหาร การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น ซ่อมแซมเครื่องยนต์ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและการเย็บผ้า โดยโครงการเหล่านี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศักจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อช่วยเสริมทักษะ และสร้างอาชีพ

 

โครงการเกษตรกรรม

โครงการเกษตรกรรมมีผู้ลี้ภัยกว่า 200 คนเข้าร่วม โดยโครงการนี้จะให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้หญิงที่เป็นเสาหลักของครอบครัว ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เป็นสำคัญ

การหาทางออกที่ยั่งยืน

การระบุตัวตน

เป้าหมายของการระบุตัวตนด้านอัตลักษณ์ และการอัพเดตข้อมูลของผู้ลี้ภัยพม่าที่อาศัยอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยนั้นคือทางออกที่ยั่งยืน และทำให้การประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้วยการสนับสนุนจากผู้บริจาคจึงทำให้ผู้ลี้ภัยชาวพม่าจำนวน 110,000 คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถได้รับบัตรระบุตัวตนที่ถูกบันทึกข้อมูลอัตลักษณ์ของตนได้

 

 

การตั้งถิ่นฐานใหม่

 
ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้ เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้ง สงคาม และการประหัตประหารในประเทศของตนโครงการตั้งถิ่นฐานใหม่จึงถือเป็นหนึ่งในทางออกที่ยั่งยืนสำหรับพวกเขาให้ได้เริ่มชีวิตใหม่ในประเทศที่ 3 และด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของท่านจึงทำให้ผู้ลี้ภัยมากกว่า 90,000 คนนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 สามารถเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ใน 13 ประเทศทั่วโลก

บุคคลในความห่วงใยกลุ่มอื่นๆของ UNHCR

โรฮิงญา

ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาหลายคนต้องผ่านประสบการณ์การถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณและถูกริดรอนสิทธิบนเรือโดยผู้ลักลอบขนคนเข้าเมืองเรือ UNHCR ได้ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ โดยมอบความช่วยเหลือกับผู้ที่รอดชีวิตจากผู้ลักลอบขนคนเข้าเมืองโดยการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เร่งด่วน โดย UNHCR ได้มอบชุดทำความสะอาดจำนวน 2,696 ชุด ชุดอนามัย 181 ชุด ผ้าห่ม 228 ผืน และ สิ่งของบรรเทาทุกข์อื่นๆใน 18 แห่งของประเทศไทย เจ้าหน้าที่ UNHCR ได้ทำการสัมภาษณ์เพื่อช่วยคืนครอบครัว 30 ครอบครัวที่พรากจากกันระหว่างการเดินทาง ให้คำปรึกษา และหาความเป็นไปได้สำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่ให้กับบุคคลที่เปราะบางที่สุด

บุคคลไร้สัญชาติ
อาณัติ UNHCR รวมถึงการป้องกันและการลดลงของการไร้สัญชาติทั่วโลกเช่นเดียวกับการปกป้องสิทธิของพวกเขา โดยในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2557, UNHCR ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการให้ทุนสำหรับการจัดหนังสือคู่มือจำนวน 1,500 เล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอะที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการยื่นขอสัญชาติ เพื่อช่วยอบรมนายทะเบียน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเคลื่อนที่ที่ประจำในจังหวัดตาก และเชียงราย ที่มีกระบวนการยื่นขอสัญชาติ