Skip to main content

ภาษา

Campaign Location: 
ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย

เด็กๆและผู้พิการกว่า 4,500 คนในค่ายมีความพิการทางสมองและร่างกาย ต้องทรมานกับความไม่สมบูรณ์ พวกเขาพิการจากสงคราม กับระเบิด การไม่ได้รับการรักษาทันเวลา และการลี้ภัยที่ยากลำบาก พวกเขาได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจ รอคอยการเยียวยาและความหวังที่จะมีโอกาสใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ