Skip to main content

ภาษา

 

ระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

ประชาสัมพันธ์องค์กร โครงการและการทำงานของ UNHCR แก่บุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัวเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจากสงครามโดยพนักงานของ UNHCR ด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้

การระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง คืออะไร

ftf_1.jpg

การระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง คือ การที่พนักงานระดมทุนของยูเอ็นเอชซีอาร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของยูเอนเอชซีอาร์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้มอบหมายให้บริษัท แอพโก้ ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัท แอพโก้ เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบร้า กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านพนักงานระดมทุนมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของยูเอ็นเอชซีอาร์ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ftf_2.jpg

ขณะนี้ยูเอ็นเอชซีอาร์ มีผู้บริจาคช่วยเหลือยูเอ็นเอชซีอาร์ และผู้ลี้ภัยอย่างต่อเนื่องอยู่จำนวน 22,000คน และ คาดว่าสิ้นปี พ.ศ. 2555 จะมียอดผู้บริจาคเพิ่มเป็นประมาณ 30,000 คนร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

 

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 665 2523

ตารางบูธระดมทุนของยูเอนเอชซีอาร์ http://www.unhcr.or.th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

 

พนักงานที่เป็นตัวแทนของยูเอนเอชซีอาร์

นายอรรฆพล วานิช

นางสาวสุดารัตน์ วงศ์หาจักร (เอ)

นายชนสรณ์ บุญประเสริฐ (โอเล่)

นายพิทวัส เอี้ยงสกุล (กฤษ)
 นายแสวงชัย ชโยไท (สิงโต)
 นางสาวธัชพร แซ่เล้า (เตี้ยม)
 นางสาวณิชบูล เทศถัน (ฟ้า)
 นายอรรจน์ชญาณ์ ธนาภาชูสิทธิ์ (เก้)
 นายชัยกฤต ปารมีวงศ์สกุล

 นายเอกก์ธัชช์ ดุสิตนิตย์สกุล

 นายตฤณณภพ แก้วตา

นายปริภัทร ชินศิริพันธู์

นางสาวรมิตา นพคุณทอง

นายศิวา คงคาเบญจพรรณ

นางสาวรัตติยา ธัญธาดาวาณิช

นางสาวรมิดา บรรลุพันธุนาถ

นายสมศักดิ์ ทองมี

นายสุทธิรักษ์ สุริโย

นางสาวกนกวรรณ ศิลานิล

นางสาวกรีรัน ยาโด

นางสาววรรณวิสา รัตนะ

นายณัฐดนัย วรรธนเศรณี

นายชัยพร ศุภนัตร์

นางสาวจุฑารัตน์ สถาปิตานนท์